Det här gör VGR

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och Folktandvården. 

Vi ansvarar för att det finns kollektivtrafik i hela Västra Götaland och äger Västtrafik som ser till att du kan resa både med tåg, buss, spårvagn och båt.

Du ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia och annan kultur oavsett var du bor. Därför stöttar Västra Götalandsregionen kulturlivet i Västra Götaland. Vi driver även egna kulturverksamheter som Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Regionteater Väst och flera museer.

Västra Götalandsregionen ska också utveckla området Västra Götaland genom att bidra till att det finns utbildning, jobb och en bra fritid.

Genom vårt miljö- och klimatarbete tar vi ansvar för att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och kommande generationer.

Påverka genom politiken

Du som bor i Västra Götaland kan påverka i många frågor som finns nära dig. Västra Götalandsregionen styrs av politiker som regioninvånarna själva har valt. Hur du röstar i regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. En del av den skatt du betalar går till verksamhet som regionen driver, som till exempel, sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Du röstar i regionvalet vart fjärde år samtidigt som valet till riksdag och kommun.

Här finns mer information om hur politiken i VGR fungerar

1177.se

Om du söker råd om vård, vårdcentral eller sjukhus hittar du information på 1177.se.