Regler och rättigheter i vården

Som patient i Västra Götaland har du rätt till en trygg, jämlik och säker vård.

1177.se hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har.

Avgifter i vården

På 1177.se finns en lista över avgifter för besök på olika mottagningar i Västra Götaland. Du betalar samma avgifter oavsett om du går till vården som drivs av Västra Götalandsregionen eller till någon privat vårdgivare som VGR har avtal med.

Avgifter i Västra Götaland - 1177.se

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma.

Patientlagen - 1177.se

Journal via nätet

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård via nätet. Syftet med journal via nätet är att du som patient ska få möjlighet att bli mer delaktig i din egen vård och hälsa. 

Journal via nätet - 1177.se

Jämlik vård

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Jämlik vård - 1177.se

Samordnad individuell plan

Det är vanligt att du behöver hjälp från flera olika håll när du är sjuk. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en så kallad SIP, samordnad individuell plan. Det kan innebära en helhetslösning och att du får rätt hjälp i rätt ordning.

Samordnad individuell plan - 1177.se

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering.

Hjälpmedel - 1177.se