Politik

Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt alla nämnder, styrelser, utskott och beredningar.

Så styrs VGR

Västra Götalandsregionen styrs av demokratiskt valda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Sammanträden

Kalender över sammanträdestider för regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser.