Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt inom området.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner Norra, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Södra samt Västra. För den västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg) av Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp den samverkan som regleras i samverkansavtalet. Ordförandeskapet är uppdelat i halva mandatperioden där Region Halland innehar ordförandeskapet 2017-2018.

Cancervård i Västra Sjukvårdsregionen

En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartmentet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin.

Kalender

Sammanträden i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

31 mars 2017 kl 09-30-14, Centralhuset Konferens, First Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03  Göteborg

2 juni 2017 kl 09.00-14, Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg

22 sept 2017 kl 09-14, Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst), Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg

20 dec 2017 kl 09-12, Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, 404 22 Göteborg

Presidiemöte i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

8 mars 2017 kl 10-12, Campus Nya Varvet, Göteborg

24 maj 2017 kl 8-10, Södra Hamngatan, Göteborg, Lokal Kattegatt

13 sept  2017 kl 8-10, Södra Hamngatan, Göteborg, Lokal Kattegatt

11 dec 2017 kl 15-17, Södra Hamngatan, Göteborg, Lokal Kattegatt

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33