Hörselrehabilitering för vuxna

Vi erbjuder hörselundersökning och rehabilitering där förskrivning av hörhjälpmedel ingår.

Hörselinformation - introduktion

Börja din hörselrehabilitering genom att se filmen ”Information om hörselrehabilitering för vuxna". Här får du mer kunskap om hörsel, olika hörhjälpmedel och vad som kan göras för att du ska höra bättre. Se gärna tillsammans med en familjemedlem eller någon annan närstående.

Information om hörselrehabilitering för vuxna

Utredning och behovsbedömning

Tillsammans tittar vi på situationer där du upplever det svårt att höra. Vi gör en rehabiliteringsplan tillsammans. Du och audionomen väljer det hörhjälpmedel som är bäst för just dig.   

Det är viktigt med information, råd och stöd till dig och dina närstående för att det ska fungera så bra som möjligt.  

Om du därefter behöver ytterligare stöd  finns möjlighet till utvidgad rehabilitering.

Utvidgad rehabilitering för vuxna

Vi vänder oss till dig som är 20 år eller äldre och som har någon typ av hörselnedsättning. Vi arbetar i team som består av olika yrkesgrupper inom de medicinska, pedagogiska, tekniska, psykologiska och sociala områdena. Vi arbetar utifrån en helhetssyn.

Målet är att du ska kunna hantera dina hörselsvårigheter genom att:

  • du får kunskap om din hörsel med dess möjligheter och begränsningar
  • du får stöd i att utveckla dina möjligheter till en fungerande kommunikation
  • du får möjlighet att bearbeta konsekvenserna av din hörselnedsättning. 

Besök

Vid första besöket samtalar vi om din hörsel. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver och formulerar en rehabiliteringsplan. Planen kan innehålla åtgärder individuellt och i grupp.

Exempel på åtgärder:

  • Hörseltekniska hjälpmedel
  • Kommunikationsträning via tecken eller tal
  • Stöd i kontakt med arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Samtalsstöd
  • Psykologkonsultation
  • Stöd till anhöriga

Vi samarbetar med:

Öron-, Näs- Halsmottagningar, intresseorganisationer och andra där samverkan behövs.

Tecken Som Stöd (TSS)

Ibland räcker hörapparater inte till för att man ska uppfatta vad som sägs i samtal med människor i omgivningen. Tecken Som Stöd (TSS) kan behövas som ett stöd till talet.

Tecknen hämtas från svenskt teckenspråk och man kombinerar dem med svenskt talspråk. Du och dina anhöriga erbjuds en utbildning på hörselverksamheten. Utbildningen sker oftast i grupp men ibland även individuellt