Lajv förenar teater, skrivande och slöjd

Lajv ❤ Kulturskolan

Under läsåret 2021/2022 fick lärare och elever i Kungälvs kommun testa lajv som valbart ämne. Pilotprojektet har gått under namnet Lajv ❤Kulturskolan. Under året har eleverna arbetat fram ett avslutande lajv med karaktärer och handling med hjälp av improvisationsteater, skrivande, slöjdande och rollgestaltning. Läs mer om lajv på Kungälvs kulturskola i en artikel i VGRfokus 9 augusti 2023...

Lajv – från idé till koncept

Möjligheterna med lajv är många, inte minst att kunna förena och förmera olika konstformer och det ville vi konsulenter på Förvaltningen för kulturutveckling utforska mera. För att testa vår idé kontaktade vi kulturskolan i Kungälv, vilket alltså mynnade ut i pilotprojektet Lajv ❤ Kulturskolan.
Till vår hjälp anlitade vi lajvaren Gunnar Söderberg på Lajvbyrån, som tog fram terminsupplägget för Lajv i kulturskolan, coachade Kungälvs kulturskola i deras arbete med sin terminskurs och lade grunden till handboken Lajvhandboken.

Lajv – i kulturskolan: Perfect match!

Lajv i kulturskolan förenar som sagt flera olika konstformer. Vill man kan man förena skrivande, rollgestaltning och dramaarbete, slöjd- och hantverksarbete och musik. Eller vad ni önskar, i stort sett. Det fina med lajv är att det finns plats för alla. Vill man inte stå på scenen och agera inför publik behöver man inte oroa sig. Lajvet spelas inte inför en publik. Karaktärsskapandet är till för spelet, inte någon publik. Det är enkelt att börja med Lajv i kulturskolan. Vi hjälper dig gärna att sätta igång. På Förvaltningen för kulturutveckling har vi experter inom teater/drama, litteratur/skrivande, cirkus, slöjd och tillgänglighet. Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp att sätta igång!

Hör av dig till:
Katarina Larson, konsulent litteratur, barn och unga katarina.larson@vgregion.se
Lotta Eldh, konsulent teater, barn och unga,
lotta.eldh@vgregion.se
Sara Degerfält, konsulent slöjd, barn och unga
sara.degerfalt@vgregion.se

Se hisspitchen om lajv i kulturskolan

Lajv i kulturskolan? Javisst! Lajvarna Gunnar Söderberg, från Lajvbyrån och Sanna Vuorenmaa, spelkonsulent på KulturUngdom, berättar varför lajv funkar så bra i kulturskolan.

FÖrsta sidan på Lajvhandboken. Höstlöv på marken och text längst ner som säger Lajv hjärta kulturskolan
Lajvhandboken

Pilotprojektet i Kungälvs kommun har mynnat ut i en handbok, eller guide om man så vill, som omfattar ett upplägg på tolv träffar. Här har vi satt samman sådant som är bra att tänka på innan man drar igång, inspiration och handfasta tips. Vilken tid eller typ av värld vill ni skapa? Historisk eller utspelar sig handlingen nu? I krig eller fred? Möjligheterna är oändliga. Guiden är enkel och metodisk i sin uppbyggnad. Du kan använda den under tiden eller inför eller både och. Det är bara att sätta igång!

Klicka här för att ladda ner Lajvhandboken som pdf

Vill du trycka egna exemplar av Lajvhandboken hittar du en printversion här!

Låna redskap och kom igång med ditt lajv

På Förvaltningen för kulturutveckling kan man få låna viss rekvisita, exempelvis slöjdverktyg, redskap och material. 

Klicka här för att komma till slöjdkonsulenternas hemsida

Inspiration från lajv på Vitlycke museum

Här kan du se en film från ett lajv på Vitlycke museum sommaren 2021 med elever från Tanums musik och kulturskola och kulturskolepedagogen Emma Backelin. Lajvet handlar om människor och djur på en gård för länge sedan. Hotfulla troll gömmer sig i skogarna runt omkring och sprider ondska och ställer till det för gårdens folk.  

Syntolkad version

Kontakt

Vill du starta eller utveckla lajv på din kulturskola? Välkommen att kontakta oss!

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent teater

Telefonnummer

Sara Degerfält

Länshemslöjdskonsulent

Telefonnummer