Litterärt arrangörsstöd

Ansökningen är stängd under juli och augusti och öppnar igen den 2 september. Välkommen att söka då!

Syftet med stödet

 • att främja läsning
 • att bidra till möten med litteratur och text
 • att skapa fler och nya litterära mötesplatser i Västra Götaland
 • att lyfta fram nationella minoriteters språk och litteratur

Arrangörsstödet subventionerar kostnaderna för att engagera professionella författare, publicister, skribenter, estradpoeter eller andra sakkunniga inom litteraturområdet.

Nationella minoriteters språk och litteratur är prioriterade arrangemang 2024.

I vårt uppdrag ingår att öka kännedomen och insikten om Sveriges nationella minoriteteter. Vi kommer därför under 2024 att prioritera ansökningar som berör de nationella minoriteternas språk och litteratur.

Ta gärna kontakt med handläggaren och diskutera tänkbara arrangemang.


Följande kommuner fick stöd 2023: Ale, Göteborg, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Skövde, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, Ulricehamn och Öckerö.

Vem kan söka?

 • Sökande kan vara organisation, förening, kommunal verksamhet eller motsvarande. Sökande kan ej vara privatperson.

 • Sökande ska vara verksam i Västra Götalandsregionen, och arrangemanget ska ske i Västra Götalandsregionen.

 • Förlag kan endast söka stöd om de genomför arrangemanget i samarbete med ideell förening, bibliotek eller motsvarande. Föreningen eller biblioteket ska då stå för ansökan.

 • Stöd utgår ej till arrangör/verksamhet som redan uppbär projekt- eller verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

  Hur går ansökan till?
 • Ansök via formuläret längs ned på denna sida.

 • Ansökan ska ha inkommit till Kulturförvaltningen senast 30 dagar innan arrangemang – räkna med cirka 14 dagars handläggning.

 • Stödet kan sökas löpande under året med undantag från juli-augusti och jul/nyår.

 • Sökande beviljas stöd max 2 gånger per år men det går bra att göra flera ansökningar (finns det flera biblioteksenheter i kommunen behöver ansökan samordnas).

 • Högsta summa som betalas ut per ansökningstillfälle är 15 000 kr.

 • Gör en ansökan per arrangemang.

Rapport/Utvärdering

 • En enkel rapport/utvärdering ska lämnas senast 30 dagar efter genomfört arrangemang. Ge en kort reflektion av arrangemanget, ange publiksiffror samt bifoga inbjudan, länkar, filmer, affischer, pressreleaser eller artiklar som publicerats i samband med arrangemanget och som vi kan publicera på vår webb eller sociala medier. Använd formulär för rapporten längre ner på denna sida.

 • Ange alltid ”Med stöd av Västra Götalandsregionen” i marknadsföringen tillsammans med särskild logga. Mer information och loggan hittar du här
 • Om ej stöd anges korrekt kan arrangör bli återbetalningsskyldig.

Fakta om stödet

 • Stödet uppgår till 50 procent på arvode samt 50 procent på omkostnader (resa, logi, traktamente). Resor skall i första hand ske med kollektivtrafik och i 2 klass. Bifoga underlag på rese-och boendekostnad (ex. en skärmdump). Annonsering och annan marknadsföring omfattas ej av stödet.

 • Stödet förutsätter att arrangören följer Författarcentrums rekommenderade arvoden.

 • Stödet går till publikt/offentligt program.

 • Sökande ska vara verksam i Västra Götalandsregionen, och arrangemanget ska ske i Västra Götalandsregionen.

 • Sökande kan vara organisation, förening, kommunal verksamhet eller motsvarande. Sökande kan ej vara privatperson.

 • Stödet kan sökas löpande under året med undantag från juni-augusti och årsskiftet dec/jan.

 • Högsta summa som betalas ut per ansökningstillfälle är 15 000 kr.

 • Det litterära arrangörsstödet för vuxna inrättades av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 2014.

Ansök här

Förra året inkom 48 ansökningar varav 23 beviljades, som har bidragit till kvalificerade möten med litteratur och text runt om i VGR. Nationella minoriteters språk och litteratur kommer även under 2024 vara prioriterade arrangemang. Välkommen med din ansökan!

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer