Det läs- och skrivfrämjande biblioteket

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket handlar om att inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelse. Vi arbetar med detta genom att:

  • stödja och utveckla bibliotekens arbete med litterära program,
  • inspirera biblioteken att använda digitala verktyg för läsfrämjande genom fortbildning och konsultation,
  • förmedla kunskap om metoder för tillgänglig läsning för att göra läsning möjlig för alla,
  • förmedla kunskap om metoder för att med stöd av litteratur, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande,
  • stödja bibliotekens mediestrategiska arbete.

Sommarboken

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld sommarlovsläsning! Med Sommarboken ska barnens läsning vara kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa - hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Gåvoboken

Sedan år 2000 får alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bok. Gåvoboken delas ut i 49 kommuner och når drygt 20 000 barn.

Om litteratur

Tillsammans med andra aktörer på litteraturområdet arbetar vi för att stärka litteraturens ställning och litteraturen som konstart. Vi arbetar för och med bibliotek, litterära upphovspersoner, arrangörer och förlag. Genom olika samarbetsprojekt främjar vi litteraturfestivaler, litterära evenemang och författarbesök. Vi utvecklar och producerar barnensbibliotek.se. Vi arbetar också med litterära residens och fristadsförfattare.

AiR

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götalandsregionen. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.