Gåvoboken

Barn som läser och blir lästa för utvecklar större kapacitet att möta världen och bygga sina egna relationer. Sedan år 2000 får därför alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bok. Gåvoboken delas ut i regionens 49 kommuner.

Så här går det till

Gåvoboken delas ut i våra 49 kommuner, direkt via BVC eller så lämnar BVC ut ett presentkort varpå boken hämtas på närmaste bibliotek. Här kan du se en film om hur det går till. 

Om Gåvoboken

Forskning visar att tidig språkstimulans i hemmet påverkar barns läsutveckling. När storlänet Västra Götaland bildades 1999 togs det ett politiskt beslut i regionens kulturnämnd att en gåvobok skulle delas ut till varje nyfött barn i regionen. Förvaltningen för Kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) fick i uppdrag att hantera och administrera detta projekt. 

Sedan år 2000 får därför alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bok. Gåvoboken är ett exempel på språkstimulerande samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek och ett sätt att inspirera föräldrar att läsa, berätta, leka och interagera med sina barn, och därigenom stimulera sina barns språkutveckling.

Sedan våren 2023 får familjen får välja mellan böckerna Hela fina jag (2019) av Hanna Albrektson och Titta Lilla (2023) av Matilda Ruta.

Målet är att Gåvoboken ska nå drygt 20 000 nyfödda barn i regionen och att:

  • få fler föräldrar att läsa tillsammans med sina barn
  • göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutveckling
  • medverka till att alla barn tidigt får möta böcker och berättelser genom att läsa tillsammans med en vuxen
  • uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker om och för barn och deras utbud av föräldra- och barnaktiviteter

Om Språktåget

Språktåget är ett samarbete med Regionbiblioteket i Stockholm som tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna tagit fram material om små barns språkutveckling. Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård i Västra Götaland och syftar till att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Genom att göra det från att barnen är nyfött/nyfått hjälper föräldrar, och andra vuxna i barnets närhet, barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Språktågets material finns här och kompletterar vårt arbete med Gåvoboken.


En puff för språket

Den 10 april är det åter dags för En Puff för Språket – en digital halvdag om små barns språkutveckling och att skapa läslust för de minsta. Dagen vänder sig till dig som arbetar med små barns språkutveckling i Västra Götaland som tex bibliotekarier, BHV personal, förskolepersonal, logopeder och liknande verksamheter. 

Läs mer/anmälan

Hela fina jag & Titta Lilla

Under 2023 byter vi gåvobok. Familjen får välja mellan de nya böckerna Hela fina jag (2019) av Hanna Albrektson och Titta Lilla (2023) av Matilda Ruta. Böckerna finns på biblioteken från och med slutet av februari 2023.

Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer