Inkludera alla - stöd och verktyg för tillgänglighet

Alla har rätt att gå på en konstutställning, på museum, en konsert eller till biblioteket. För att det ska vara möjligt för alla att delta i och utöva kultur behöver miljöer, information och verksamhet vara tillgängliga.

Kulturverksamhet och utbud som från början är utformat så att så många som möjligt kan delta är en viktig pusselbit i ett inkluderande samhälle. För att skapa tillgänglighet behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete där det ingår en förståelse för vilka behov personer med olika funktionalitet kan ha.

Hör av dig till oss konsulenter för tillgänglighet. Vi kan ge råd och stöd i olika tillgänglighetsfrågor och i hur man gör rätt från början. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Vi är en resurs för dig som arbetar inom:

  • kommunala kulturverksamheter i Västra Götaland
  • kulturinstitutioner
  • det fria kulturlivet
  • civilsamhället (idéburna organisationer)

Så här arbetar vi:

  • ger konsultation samt råd, stöd och handledning
  • samarbetar med olika aktörer
  • arrangerar fortbildningar och konferenser
  • sprider metoder och arbetssätt
  • arbetar med utvecklingsprojekt
  • ingår i nätverk

Komma vidare

Du kan få stöd av oss om du vill komma igång eller utveckla arbetet med tillgänglighet i din kulturverksamhet. Vi arbetar för allas rätt att ta del av, delta i och utöva kultur.

Om tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för delaktighet i ett samhälle som är till för alla. Här hittar du länkar till styrdokument och myndigheter.

Verktyg och metoder

Här har vi samlat exempel på verktyg, metoder eller inspirerande arbetssätt från flera olika aktörer och organisationer som arbetar med tillgänglighet.

Ing-Marie "Ninni" Eriksson

Konsulent

Telefonnummer

Christina "Tina" Weidelt

Konsulent

Telefonnummer