Forum för samtal om ideell kultursektor

Forum för samtal om ideell kultursektor är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. Hur de ideella insatserna skapar värde för en plats, ort, kommun och region och på vilka olika sätt den ideella kultursektorn kan stärkas.

Forumet vänder sig till tjänstepersoner och andra som vill samtala kring och få mer kunskap om civilsamhällets drivkrafter och motivation samt vilka möjligheter ideella kulturarrangörer skapar i en kommun.

Se gärna forumsamtalen som en möjlighet till kompetensutveckling inom området. Samtalsforumen sker på Microsoft Teams och växlar mellan föredrag, paneldiskussioner, gruppdiskussioner och möjlighet för er deltagare att ställa frågor.

Samtalen hittar du efter hand som de arrangeras på förvaltningens sida Fortbildningar och evenemang. 

Hjärtligt välkommen att delta!

Temat för 2023 års samtal var demokrati

Forum för samtal om ideell kultursektor har under 2023 tema demokrati. Vi bjuder in till diskussioner om den ideella sektorns viktiga roll för invånare som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Vi arrangerade i oktober 2023 en heldagskonferens som filmades. Den kan du se här: Filmad konferens: Demokratiska utmaningar för ideell kultursektor.  

Temat för 2022 års samtal var arrangörer

Då arrangerade vi tre samtal, med dessa ämnen:

  • Den ideella kultursektorns roll för samhällets utveckling
  • Drivkrafter och motivation för ideellt engagemang
  • Konkreta metoder för kommuner - så främjar du ideella kulturarrangörer 

Vill du veta mer?

Om du har frågor om samtalsserien eller vill få en inbjudan till nästa samtal - hör av dig till helen.liljedal@vgregion.se

Ernesto Romero Escobar

Konsulent arrangörsutveckling

Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling

Telefonnummer