Hur tillgänglig är din plan?

Att ha möjlighet att ta del av, delta i och utöva kultur är en självklar demokratisk rättighet. När det tas fram planer eller strategier inom kulturområdet är dessa rättigheter ofta en självklar grund, men det finns flera grupper i samhället som har svårt att få sina demokratiska rättigheter till kultur tillgodosedda. En av dessa grupper är personer som lever med funktionsnedsättning.

Att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en process. För att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra en verksamhet behöver det ingå i centrala och övergripande styrdokument. Det är en förutsättning för att kunna göra skillnad.

Checklista för en tillgänglig plan

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.

Verktyg för tillgänglighetsarbetet

Ibland är det svårt att veta var och hur man ska börja. Här hittar du texter, konkreta verktyg, inspiration och goda exempel kring arbete med tillgänglighet och kultur.

Tillgänglighetskonsulenterna

Hör av dig till oss konsulenter för tillgänglighet. Vi kan ge råd och stöd i olika tillgänglighetsfrågor och i hur man gör rätt från början. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Kultur för alla

Vi erbjuder en digital fortbildning där vi går igenom vilka behov besökarna, deltagarna och utövarna kan ha. Vi inleder med en föreläsning, sedan håller vi en workshop kring hur tillgängligheten kan förbättras i just er verksamhet.