Kommande utbildningar för primärvård

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till Strama-utbildningar för primärvård.

Trygg i triagering och telefon med Strama

Välkommen på Stramas basutbildning för sjuksköterskor i primärvård. Utifrån falldiskussioner kommer vi att gå igenom vanliga infektioner i primärvården. Hur handläggs dessa infektioner på bästa sätt vid telefonkontakt och vid triagering? Vilka infektioner självläker lika fort utan antibiotika? Vad kan vi ge för råd? När bör patienten undersökas av läkare? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvården samt i telefonrådgivningen, men andra intresserade yrkeskategorier är också välkomna. 

Bli en antibiotikasmart doktor!

Välkommen på Stramas basutbildning för läkare! Baserat på falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvården utifrån aktuella behandlingsrekommendationer. När behövs antibiotika och inte? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? Hur hanterar man patientens och doktorns farhågor och förväntningar vid behandling av infektioner?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare verksamma inom primärvården. 

Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama

Välkommen på en halvdagsutbildning med genomgång av kontaktläkaruppdraget och allt du behöver veta för att genomföra Stramas självdeklaration.

Hur kan kontaktläkaren arbeta för Stramas mål på den egna arbetsplatsen? Hur får jag fram antibiotikastatistik? Hur genomför man journalgranskningen? Hur initierar jag en reflekterande dialog om antibiotikaförskrivning?

Målgrupp: Stramas kontaktläkare i primärvården. 

Stramadag för primärvård 15 maj 2019 

Årets Stramadag för primärvård bjuder på många intressanta ämnen, bland annat: 

  • PrimärvårdsKvalitet - ett verktyg för Stramaarbetet 
  • Nya riktlinjer för hud- och mjukdelsinfektioner 
  • Allvarliga tecken på infektion hos vuxna 
  • Exotiska och nya infektioner i Sverige 
  • Nyheter från Strama 
  • Aktuellt resistensläge  

  • 15 maj 2019 på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Göteborg
    Anmäl dig här
Senast uppdaterad: 2019-02-25 09:05