Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommande utbildningar för primärvård

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till Stramautbildningar för primärvård.

Stramas lunchwebbinarier hösten 2021

Våra lunchwebbinarier tar cirka 20 minuter i anspråk. Ingen föranmälan behövs. Vi använder oss av digital utbildning via Teams, men du kan även ringa in och enbart lyssna på mötet. Du har möjlighet att ställa frågor via chatt och även muntligt omedelbart efter webbinariet.

Utvalda webbinarier kommer att spelas in och läggas upp på Stramas webbsida för att kunna användas vid lokala utbildningsinsatser.

Länk för anslutning till webbinariet läggs upp här några dagar innan respektive tillfälle.

Lokal bensårsinfektion

Webbinarium om bedömning och behandling av lokal bensårsinfektion. Vad kan det finnas för differentialdiagnoser när det blir rodnat kring ett sår? Vilken typ att lokalbehandling ska vi välja? Hur ska vi dokumentera såret? När behövs sårodling?

Medverkar gör Alexandra Forssgren, överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs Sjukhus och Maria Hess-Wargbaner, Strama VG.

  • Tisdag 26 oktober kl. 12.30

Mycoplasma genitalium

Är det så att infektioner med Mycoplasma genitalium ökar? Hur vanligt är det med makrolidresistens och kinolonresistens? När ska vi egentligen ta prover för Mycoplasma och hur ska vi tänka kring antibiotikabehandling?

Medverkar gör Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare och Maria Hess-Wargbaner, Strama Västra Götaland.

  • Tisdag 23 november kl. 12.30

Trygg i triagering och telefon med Strama

Välkommen på Stramas basutbildning för sjuksköterskor i primärvård. Utifrån falldiskussioner kommer vi att gå igenom vanliga infektioner i primärvården. Hur handläggs dessa infektioner på bästa sätt vid telefonkontakt och vid triagering? Vilka infektioner självläker lika fort utan antibiotika? Vad kan vi ge för råd? När bör patienten undersökas av läkare? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? 

Målgrupp: utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvården och i telefonrådgivningen, men andra intresserade yrkeskategorier är också välkomna. 

Höstens utbildningsdatum:

Bli en antibiotikasmart doktor!

Välkommen på Stramas basutbildning för läkare! Baserat på falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvården utifrån aktuella behandlingsrekommendationer. När behövs antibiotika och inte? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? Hur hanterar man patientens och doktorns farhågor och förväntningar vid behandling av infektioner?

Målgrupp: utbildningen riktar sig till läkare verksamma inom primärvården.

Höstens utbildningsdatum:

PrimärvårdsKvalitet med Strama

Välkommen på Stramas utbildning i hur du kan följa upp kvalitén i behandlingen av infektioner inom primärvård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet på din vårdcentral. Vi kommer att gå igenom hur du navigerar i PrimärvårdsKvalitet, får förståelse för de olika infektionsindikatorerna och hur resultatet tolkas på såväl vårdcentralsnivå som individuell förskrivarnivå.

Målgrupp: utbildningen riktar sig till Stramas kontaktläkare i primärvård och ansvariga för kvalitetsutveckling inom primärvård. Du behöver ha dator och tillgång till din vårdcentrals login till PrimärvårdsKvalitet/Medrave 4.

Nästa utbildningstillfälle planeras till våren 2022.

Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama

Välkommen på Stramas basutbildning för kontaktläkare i primärvård. Du får en genomgång av kontaktläkaruppdraget och allt du behöver veta för att genomföra Stramas självdeklaration. Hur kan kontaktläkaren arbeta för Stramas mål på den egna arbetsplatsen? Hur får jag fram antibiotikastatistik? Hur genomför man journalgranskningen? Hur initierar jag en reflekterande dialog om antibiotikaförskrivning?

Målgrupp: utbildningen riktar sig till Stramas nya kontaktläkare inom primärvården, men övriga kontaktläkare som önskar en repetition är förstås också välkomna!

Nästa utbildningstillfälle planeras till våren 2022.

Senast uppdaterad: 2021-10-08 00:19