Statistik

Statistik antibiotikaförskrivning Västra Götaland kvartal 4 2017

Här hittar du statistik över förskrivning av antibiotika på recept respektive förskrivning på våra sjukhus i Västra Götaland och nationell statistik.

Sammanfattande kortversion av förskrivarstatistik sjukhus och data från Infektionsverktyget

Kvartal 1 2018 - Kortversion sjukhusstatistik och data från Infektionsverktyget 

Kvartal 4 2017 - Kortversion sjukhusstatistik och data från Infektionsverktyget
Kvartal 3 2017 - Kortversion sjukhusstatistik och data från Infektionsverktyget 
Kvartal 2 2017 - Kortversion sjukhusstatistik och data från Infektionsverktyget
Kvartal 1 2017 - Kortversion sjukhusstatistik och data från Infektionsverktyget

Fördjupad data från Infektionsverktyget 

Kvartal 1 2018 - Fördjupad data från Infektionsverktyget 

Kvartal 4 2017 - Fördjupad data från Infektionsverktyget
Kvartal 3 2017 - Fördjupad data från Infektionsverktyget  
Kvartal 2 2017 - Fördjupad data från Infektionsverktyget
Kvartal 1 2017 - Fördjupad data från Infektionsverktyget 

Fördjupad förskrivarstatistik sjukhus

Kvartal 1 2018 - Förskrivarstatistik sjukhus 

Kvartal 4 2017 - Förskrivarstatistik sjukhus
Kvartal 3 2017 - Förskrivarstatistik sjukhus 
Kvartal 2 2017 - Förskrivarstatistik sjukhus
Kvartal 1 2017 - Förskrivarstatistik sjukhus

Fördjupad förskrivarstatistik närsjukhus

Kvartal 4 2017 - Förskrivarstatistik närsjukhus

Äldre förskrivarstatistik sjukhus 

Kvartal 1-2 2016 - Förskrivarstatistik sjukhus
Kvartal 3 2016 - Förskrivarstatistik sjukhus
Kvartal 4 2016 - Förskrivarstatistik sjukhus

Äldre data från Infektionsverktyget

Kvartal 1 2016 - Data från Infektionsverktyget
Kvartal 2 2016 - Data från Infektionsverktyget
Kvartal 3 2016 - Data från Infektionsverktyget
Kvartal 4 2016 - Data från Infektionsverktyget 

Antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens inom humanmedicin
Läs mer här

Antibiotikaförbrukning och resistensläge hos människor och djur i Sverige
Läs årsrapporten här 

Här hittar du statistik över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (länken fungerar endast inom VGRs intrnät)