För sjukhusvård

Här hittar du information om Infektionsverktyget, utbildningar och kontaktuppgifter till Sjukhus-Strama

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

 

Uppdrags-beskrivning

Dokumentet anger en generell uppdragsbeskrivning för Sjukhusstrama i Västra Götaland. Anpassning av riktlinjer får ske vid respektive sjukhus efter lokala förutsättningar.

Uppdragsbeskriving 

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för kontinuerliga registrering och uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer kopplade till ordinationsorsak. Syftet med Infektionsverktyget är att stödja förvaltningarnas förbättringsarbete med målet att minimera antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen.

Anslutning till Infektionsverktyget förutsätter anpassning av det elektroniska journalsystem som verksamheterna använder och att journalsystemet har en elektronisk modul för läkemedelsordinationer.

I Västra Götalandsregionen har sjukhusförvaltningarnas journalsystem Melior anpassats för att leverera data till Infektionsverktyget, men ännu inte primärvårdens journalsystem.

Med Infektionsverktyget kan vi på regionens sjukhus ta fram dagsfärska rapporter om vilka antibiotika som ordinerats, av vilken anledning, hur många och vilka vårdrelaterade infektioner som inträffat. Vi kan också med nya rapporter följa utvecklingen och resultatet av de förbättringsåtgärder som genomförts i verksamheterna.

Alla anställda i Västra Götalandsregfionen med giltigt tjänste-ID kort kan logga in i Infektionsverktyget och ta fram rapporter.

Inloggning i Infektionsverktyget (länken fungerar endast inom VGRs intranät)

Läs mer 

Förslag på standardrapporter från Strama Västra Götaland

Informations- och utbildningsmaterial för användare av Infektionsverktyget framtagna och publicerade av INERA 

Mallar för journalgranskning kopplad till Infektionsverktyget (länk till Strama Södra Älvsborg, länken fungerar endast inom VGRs intranät)

Kontaktperson

Ingemar Qvarfordt, överläkare
ingemar.qvarfordt@vgregion.se
0700 - 82 49 70

Västra Götaland

Kontaktperson: Gunnar Jacobsson

Göteborgsområdet

Sjukhus-Strama Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontaktperson: Lars-Magnus Andersson

Sjukhus-Strama Kungälvs sjukhus
Kontaktperson: Lars Bohlin

Sjukhus-Strama Frölunda Specialistsjukhus
Kontaktperson: Camilla Larsson

Sjukhus-Strama Angereds Närsjukhus
Kontaktperson: Cornelia Bergdahl

Sjukhus-Strama Capio Lundby Närsjukhus
Kontaktperson: Ola Blomqvist

NU-sjukvården

Sjukhus-Strama NU-sjukvården
Kontaktperson: Lennart Wernbro

Skaraborg

Sjukhus-Strama Skaraborgs sjukhus
Kontaktperson: Martina Wahnström

Södra Älvsborg

Sjukhus-Strama Södra Älvsborgs sjukhus
Kontaktperson: Anders Lundqvist

Sjukhus-Strama Alingsås Lasarett
Kontaktperson: Anders Ryberg