För primärvård

På denna sida finns information om Stramas självdeklaration, patientfall, Strama quiz och presentationer som kan användas av kontaktläkare.

Självdeklaration

Här hittar du all information om Stramas självdeklaration. Du kan även läsa rapporter från tidigare självdeklarationer.

Regnbågshäftet

Ladda ner informationshäftet om behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården. Den digitala versionen uppdaterades senast 2023-10-24.

Strama-app

I Strama-appen finns behandlingsrekommendationer för antibiotika. Appen finns att ladda ner till mobilen och som webbsida. Läs mer här.

Människor

Informationsmaterial

På denna sida finns informationsmaterial som bland annat affischer, broschyrer och filmer som du kan använda dig av i ditt arbete och i möte med patienten.

REKlistan

Här hittar du Västra Götalandsregionens REKlista.

Penicillin

Vid misstänkt penicillinallergi

Det är vanligt att patienter rapporterar att de har allergi mot penicillin. Viktigt att utreda om orsaken till reaktionen är allergisk eller inte. Se även webbinarie om misstänkt penicillinallergi under Presentationer och filmer för intern undervisning nedan.

Statistik

Statistik

Här finns statistik om antibiotikaförskrivning och antibiotikabehandling för Västra Götaland och nationellt.

UtMänniskor

Utbildning

Läs om kommande utbildningar, se tidigare presentationer och lär dig mer i olika patientfallbeskrivningar.

Bild på ett frågetecken

Strama quiz

Här kan du testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning.

Patientfall

Här hittar du minifall och fallbeskrivningar med tillhörande handledarmanual.