Självdeklaration 2024

Stramas självdeklaration för primärvård 2024 finns nu tillgänglig. Här finns även instruktioner och manualer för ifyllande av årets självdeklaration. Här hittar du även rapporter från tidigare års självdeklarationer och kontaktuppgifter.

Lunchwebbinarie om Stramas självdeklaration 2024-03-13

Strama quiz

Här finns Strama quiz 2024 som du behöver för självdeklarationen 2024. Här hittar du även Strama quiz från 2015-2023.

Patientfall

Här hittar du minifall och fallbeskrivningar med tillhörande handledarmanual.

Bild på bärbar dator

Webbutbildningar

Här hittar du bland annat webbutbildningarna Antibiotikasmart, Sårsmart och SBU Bedömning av trumhinnebilder som kan användas vid självdeklarationen.