Utbildning

Här kan du se kommande utbildningar från Strama, se presentationsmaterial från tidigare utbildningar, göra Strama-quiz och genomgå webbutbildning.

Bli en antibiotikasmart doktor!

Välkomna på Stramas basutbildning för läkare! Baserat på falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvården utifrån aktuella behandlingsrekommendationer. När behövs antibiotika och inte? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? Hur hanterar man patientens och doktorns farhågor och förväntningar vid behandling av infektioner?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare verksamma inom primärvården.

Anmäl dig genom att klicka på respektive datum.

Hosta, feber, sveda, sår, värk i hals och öra – vad ska vi göra?

Tillsammans med Vårdhygienenheterna fortsätter vi med vår sjuksköterskeutbildning om hur man hanterar patienter med vanliga infektionssymtom i primärvården. 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvården samt i telefonrådgivningen, men andra intresserade yrkeskategorier är också välkomna. 

Stramas basutbildning för kontaktläkare 

Välkommen på en halvdagsutbildning med genomgång av kontaktläkaruppdraget och allt du behöver veta för att genomföra Stramas självdeklaration. Hur kan kontaktläkaren arbeta för Stramas mål på den egna arbetsplatsen? Hur får jag fram antibiotikastatistik? Hur genomför man journalgranskningen? Hur initierar jag en reflekterande dialog om antibiotikaförskrivning?

  • Nästa utbildningstillfälle planeras till april 2019.  

Stramadag för primärvård den 3 maj 2018 i Göteborg

Här kan du ta del av varje föreläsares presentation både som powerpoint och som inspelad film av själva föreläsningen: 

Introduktion och aktuell information från Strama
Maria Hess-Wargbaner
Powerpoint 
Filminspelning 

Otitet i öppenvård - expektans, droppar och tabletter. Vem behöver vad och hur?
Ann Hermansson
Powerpoint 
Filminspelning

UVI hos vuxna - gradera mera! 
Pär-Daniel Sundvall
Powerpoint 
Filminspelning

Feedback utan att lusläsa journaler
Mårten Segerkvist
Presentation 
Filminspelning

Digital vård - kan det fungera?
Gudrun Greim och Parminder Singh 
Powerpoint 
Filminspelning

UVI hos barn - varför krångla till det? 
Per Brandström 
Powerpoint 
Filminspelning

Svar från mikrobiologen - klinikens och labs perspektiv 
Tinna Åhrén och Gunnar Jacobsson
Powerpoint 
Filminspelning

PC-allergi - hur bör man tänka? 
Gunnar Jacobsson
Powerpoint 
Filminspelning

 

Hosta, feber, sveda, sår, värk i hals och öra - vad ska vi göra?

En återkommande utbildning för sjuksköterskor, nu senast den 25 april 2018 i Uddevalla.   

Presentation - Vårdhygien 
Presentation - Vanliga infektionssymtom i primärvården 

Bli en antibiotikasmart doktor!

En återkommande basutbildning för läkare i primärvården, nu senast den 17 och 18 april 2018 i Göteborg. 

Presentation från utbildningen

 

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen. Hur är det i sår? 

Utbildning om infektioner hos äldre den 8 november 2017 i Borås. Presentationerna finns att ta del av nedan. 

Introduktion
ABU-UVI
Vårdhygien 
Bensår 

Antibiotikaresistens - ett hot mot vår hälsa! För skolsköterskor den 7 september 2017 i Göteborg

Presentation från föreläsningen 

Stramadag för primärvård den 3 maj 2017 i Göteborg

Här kan du ta del av en sammanfattning av dagen

Föreläsarnas presentationer: 

Introduktion och aktuell information från Strama - Maria Hess
Antibiotika från veterinärens horisont - Christina Greko
Den goda normalfloran, stör ej! - Christina Åhrén  
Bensår, en multidisciplinär utmaning - Lill-Marie Persson 
Borreliaserologi på vårdcentralen, följs rekommendationerna? - Maria Kylemark
Öronbilder, vad ser du? - Alexandra Eriksson (länk till SBU)
Multiresistent bakterie, vad gör jag? - Kerstin Möller
Smittskyddslagen i fyra nivåer - Peter Ulleryd
Akne och rosacea - Håkan Mobacken 

Regional Stramadag för primärvård den 19 maj 2016

Här kan ta du del av en sammanfattning av dagen

Föreläsarnas presentationer 

Introduktion och aktuell information från Strama - Tinna Åhrén
Efter ett år på WHO – global katalysator eller byråkratisk bromskloss vad gäller antibiotikaresistens? – Peter Ulleryd
Den lilla kirurgin – Gunnar Rimbäck
Varför gör vi inte som vi borde – den bedrägliga erfarenheten kontra evidens – Malin André
Behandling av pneumoni – Gunnar Jacobsson
Etiska dimensioner och dilemman i följden av antibiotikaresistens – Christian Munthe
Människor på flykt – infektioner och smittskydd – Leif Dotevall

Strama-arbete i VGR 

Följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av akut mediaotit hos barn 1-12 år - Alexandra Eriksson

Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit - Kalle Forsberg 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för akut faryngotonsillit - Parminder Singh 

Stramadag för sluten vård 13 november 2018 i Göteborg

Den 13 november 2018 hålls en regional Stramadag för sluten vård på Scandic Crown i Göteborg.

Välkommen att anmäla dig i Regionkalendern! 

Under dagen belyses rationellt antibiotikabruk ur flera aspekter med fokus på infektioner på sjukhus och det arbete som kontaktläkarna/verktygsläkarna till Strama inom sjukhusvården utför. Goda lokala exempel kommer att presenteras.

Antibiotikaresistens utgör ett allt större problem, inte bara globalt utan även i Sverige. Ett viktigt verktyg för att tackla problemen med ökad antibiotikaresistens är rationell användning av antibiotika.

Inom sluten vård finns stora vinster att göra om antibiotika används rationellt för såväl den enskilda patienten som för vården som helhet. Antibiotika används inom alla verksamheter och oavsett specialitet kan vi bli bättre på att använda antibiotika. 

Antibiotikasmart - en webbutbildning framtagen av Strama Stockholm och Sveriges kommuner och landsting.
Webbutbildning - Antibiotikasmart 

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Webbutbildning - Sårsmart

Självtester behandlingsriktlinjer Södra Älvsborg sjukhus (länken fungerar endast inom VGRs intranät)