Besöka sjukhuset

Besöksregler

På Skaraborgs Sjukhus uppmanar vi dig som besökare att fortsätta hålla avstånd till andra och gärna använda handsprit. Har du förkylningssymptom, ring oss först innan du kommer, växeln: 0500-43 10 00.

Besöksreglerna varierar mellan olika enheter.

Besök till inneliggande patienter görs efter överenskommelse med personalen och begränsas vanligen till maximalt 2 personer åt gången.

Vid besök till mottagning: Patienter uppmanas komma ensamma om det går, men vid behov tillåts 1 medföljande.

Munskydd

Vid ditt besök kan du ta med ett eget munskydd, eller fråga vårdpersonalen på den enhet du besöker.

Här finns utförliga instruktioner på svenska hur man tar av och på munskydd på ett säkert sätt. Länk till instruktion från VGR.

Karta och parkering över våra sjukhusområden