Arbete med strukturell omställning på Skaraborgs Sjukhus

Publicerad:

När sjukhusstyrelsen den 12 september fattade beslut om strukturomställningar blev det startsignalen för ett intensivt arbete inom Skaraborgs Sjukhus. Ett arbete som innebär samverkan med bland annat Närhälsan, men också andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

Nu har vi satt i gång den process som utgör grunden för de förändringar som behöver ske inom hälso- och sjukvården och även inom SkaS; vård närmare invånarna, fler digitala tjänster, specialiserad vård koncentrerad till färre platser och en vård som bygger på bästa tillgängliga kunskap, säger sjukhusdirektör Stellan Ahlström.

Skaraborgs sjukhus kommer under hösten att jobba med en strukturell omställning inom samtliga berörda verksamhetsområden. Verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare har tillsammans påbörjat arbetet med de omställningar som kommer att förändra och utveckla arbetssätten inom SkaS olika verksamhetsområden. Ett arbete som kommer att ske i hög takt.

- Nu arbetar vi vidare för att säkerställa en fortsatt trygg och patientsäker vård för invånarna i hela Skaraborg, nu och i framtiden, säger sjukhusdirektör Stellan Ahlström.