Logopeder utvecklade unikt behandlingskoncept – på tio språk

Uppdaterad:
Publicerad:

Tina Landgren och Malin Kroon är logopederna bakom det nya konceptet för vårdnadshavare. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Nu finns ett unikt stöd- och behandlingsprogram för vårdnadshavare till barn med språkstörning. Konceptet, som tagits fram vid Skaraborgs Sjukhus, är digitalt och översatt till tio språk.

-Programmet "Barn med språkstörning- stöd från logopeden" är ett digitalt stöd för vårdnadshavare till barn med språkstörning och ska fungera som ett stöd för språklig träning mellan besöken på Logopedimottagningen, säger Tina Landgren och Malin Kroon vid logopedimottagningen Skaraborgs Sjukhus Lidköping, som båda är legitimerade logopeder och tillsammans skapat konceptet med finansiellt stöd av Innovationsfonden VGR.

Filmer och belöning

Programmet har ett digert innehåll:
• 55 korta informationsfilmer
• Träningsdagbok
• Meddelandefunktion
• Påminnelser för träning
• Belönings- och träningsmaterial

Översatt till tio språk

-Det innebär även ett förändrat arbetssätt för logopedmottagningen, där vårdnadshavare får ett utbildningstillfälle om tal- och språkutveckling, språkstörning samt generella råd och tips för språklig stimulans. Utbildningstillfället sker innan de kommer på nybesök med sitt barn och är obligatoriskt, berättar Tina Landgren och Malin Kroon.
Hur skiljer sig detta mot andra stöd- och behandlingsformer som ni har erfarenhet av?
-Att det finns i digital form och att många delar finns översatt. Vårdnadshavarna har möjlighet att nå programmet oavsett plats och tid, vilket ökar tillgängligheten. Informationsfilmerna finns även i skriftlig form, denna är översatt till tio språk - arabiska, BKS, dari, engelska, finska, kurmanji, persiska, somaliska, sorani, och tigrinja.

Vill öka följsamheten

Hur kom det sig att ni arbetade fram konceptet?
-Vår erfarenhet är att många vårdnadshavare har svårt att genomföra språklig träning enligt logopedens rekommendation, vilket ger sparsamma framsteg i barnets tal- och språkutveckling. Vi ville hitta ett sätt att öka vårdnadshavarnas följsamhet, säger Tina Landgren och Malin Kroon.
De ser programmet som ett komplement till besöken hos logopeden, där det ska underlätta för vårdnadshavarna att genomföra den träning som rekommenderats.
-Vi vill att det blir enklare för vårdnadshavare att genomföra språklig träning med sitt barn och på så vis utveckla barnets språk.
Den nya rutinen startade 6 oktober och alla nybesök därefter kommer få stödprogrammet på 1177.