Patienterna får det bättre tack vare de unga experterna

Publicerad:

Idéerna från Barn och ungas expertråd har en tydlig positiv påverkan på Skaraborgs Sjukhus. Cornelia Johansson, Lucas Arvidsson och Adam Saliba har alla bidragit till att det nu kommer att finnas spis, ugn och fläkt i patientköket på barnavdelningen.

Cornelia Johansson, Lucas Arvidsson och Adam Saliba. Foto: Garbis sarafian/Bild och Media

-Detta tycker jag är otroligt bra. Då kan du få en hemmakänsla genom att föräldrar kan använda köket och du får äta egen mat som man brukar göra, även fast du är inlagd på sjukhuset, säger Cornelia Johansson.

De har alla tre olika erfarenheter som patienter och har suttit i expertrådet sedan starten under hösten 2022. De känner att sjukhusledningen både lyssnar på deras åsikter och genomför förslagen.

Vill göra skillnad

-Jag vill att mina idéer ska göra skillnad för ungdomar och barn. Att de ska trivas på sjukhuset tack vare att jag berättar om mina erfarenheter, säger Lucas Arvidsson.

Adam Saliba, som var den som kom med idén om ugn, spis och fläkt i patientköket, håller med:

-Det har varit väldigt kul att jobba med expertrådet. Jag får säga hur jag skulle vilja att saker och ting ska fungera i sjukvården och sjukhusledningen lyssnar på oss.

Sätter avtryck i sjukhusmiljön

Deras synpunkter har även satt sin prägel på andra delar av Skaraborgs Sjukhus. Till exempel vid en rundvandring i den då ännu oöppnade akutmottagningen fick de lämna synpunkter ur sitt perspektiv. De unga visar också att de tänker på människor i andra åldrar. Något som intygas av Lena Axelsson, enhetschef vid barn- och ungdomsmedicin, som sitter med i rådet.

-Barnen och ungdomarna är så viktiga, eftersom de ser världen på ett annat sätt än vad vi vuxna gör. De är också omtänksamma mot andra grupper och har till exempel påpekat att det behöver skyltas bättre och att texten på informationstavlan behöver vara större, så att äldre människor kan se och läsa ordentligt, säger Lena Axelsson.

Vad är det för typ av frågor som tas upp till diskussion i rådet?

-Just nu finns ett förslag om hur den nya sjukhusentrén kan bli mer barnanpassad, det ska skickas till sjukhusledningen och Västfastigheter. Det ska också göras en checklista som vårdpersonalen kan använda för att ungdomar på ett smidigare sätt ska klara övergången från barn- och ungdomsmedicin till vuxenvården. Det är ganska enkelt att framföra något till sjukhusledningen, inga långa steg.

Hur upplever ni i personalen ungdomarna i expertrådet?

-Vi får väldigt mycket energi av dem. De är alltid positiva, kommer på varje möte och är väldigt intresserade av att påverka sin egen och andra patienters situation, säger Lena Axelsson.

"Ni lyssnar på oss"

När Skaraborgs Sjukhus gjorde en utvärdering av expertrådet svarade ungdomarna, till exempel, så här: ”Bra att vi får vara med och bestämma", "ni lyssnar på oss", "känns som vi är viktiga" och "det känns som att man faktiskt hjälper till".

Det finns också ett stort intresse för att få vara med och påverka, flera ungdomar står i kö för att få vara med i expertrådet.

Adam Saliba, Cornelia Johansson och Lucas Arvidsson är samstämmiga, när de ska svara på frågan hur de hittills har upplevt rådets arbete:

- Det har varit roligt och i en trevlig miljö. Dessutom värdefullt, eftersom vi faktiskt har fått igenom och fått svar på det som vi arbetat med och funderat på.