Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Bakgrund förändrad sjukhusbiblioteksverksamhet

På grund av Skaraborgs Sjukhus ekonomiska läge då sjukhuset för 2019 lämnat en ekonomisk prognos som pekar mot ett underskott, har sjukhusdirektören gett kommunikationschefen/bibliotekschefen liksom övriga stabschefer i uppdrag att se över kostnader. Sjukhusdirektören har också gett ett riktat uppdrag att lämna förslag på en förändrad sjukhusbiblioteksverksamhet med minskade kostnader.

Förslaget som Skaraborgs Sjukhus har tagit fram går sammanfattningsvis ut på att endast tillhandahålla ett medicinskt sjukhusbiblioteksutbud och vara lokaliserat vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Sjukhusbiblioteken i Falköping och Lidköping ska stängas. Som en konsekvens av föreslagna förändringar och som ett direkt uppdrag ingår också att se över bemanningen vid biblioteket med målet att minska antalet medarbetare.

Syftet med den föreslagna förändringen är att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.


Senast uppdaterad: 2019-10-23 15:44