Sjukhusimam

Vid Skaraborgs Sjukhus har du möjlighet att träffa och samtala med en imam. Sjukhusimamen erbjuder dig som är patient eller närstående stöd och själavård, samt gudstjänster i meditationsrummet (bönerummet).

Kontakt

Du kan komma i kontakt med sjukhusimamen, Smajo Sahat, på nedanstående telefonnummer eller via e-post. Alternativt be personalen på sjukhuset att förmedla kontakt.

Smajo finns tillgänglig på Skaraborgs Sjukhus Skövde måndag till torsdag klockan 11.00 - 15.00, och på övriga sjukhusorter i Skaraborg vid behov.

Telefon (växel): 0500-43 10 00
Telefon (direktnummer): 0500-43 12 28
E-post: sahat.smajo@vgregion.se

Böneplats

På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns en böneplats i det meditationsrum som är beläget i anslutning till sjukhuskyrkans lokaler på entréplanet. Meditationsrummet är öppet dygnet runt.