Sjukhuskyrka

Sjukhuskyrkor i Sverige

sjukhuskyrkan.se hittar du information på riksnivå om Sveriges sjukhuskyrkor.

På sjukhuskyrkan arbetar vi för att skapa goda möten när det gäller livskriser, svåra besked, förluster, konflikter och stressrelaterade problem. Vi förmedlar också kontakt med andra trossamfund.

Sjukhuskyrkan erbjuder dig som är patient eller närstående professionell samtalshjälp i form av krisstöd, avlastande samtal, psykologisk genomgång, enskild själavård samt gruppsamtal.

Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan har en bred kompetens, lång erfarenhet och omfattas av total tystnadsplikt.

Samtal om sorg

Vi erbjuder dig, som är i yrkesverksam ålder och har förlorat någon som stått dig nära, möjlighet att vara med i en samtalsgrupp om sorg.  Antalet deltagare i en grupp kan vara upp till åtta stycken och vi träffas vid fem tillfällen i sjukhuskyrkans lokaler vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Vår förhoppning är att samtalen kommer att beröra det som känns angeläget för dig.

Kontakta oss på sjukhuskyrkan om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer.
Observera att anmälan inte är bindande.