Verksamheter

Riktlinje för BT - SkaS


BT-information kliniker

Block BT vs BT som del i ST2021

Det kommer att finnas två olika sorters BT-läkare i omlopp i systemet: de som gör block-BT och de som gör BT som del i ST2021 (tidigare ”integrerad BT”).

BT-läkarna som gör block-BT är anställda under FOUUI, har en 12-månaders tidsbegränsad anställning och har en huvudhandledare via FoUUI. De har med sig en introduktionsvecka enligt ovan.

BT-läkare som gör ST2021 är tillsvidareanställda av en klinik eller vårdcentral där de också har sin huvudhandledare. Enligt ST2021 bör man uppnå BT-målen under de 2 första åren av sin ST och de BT-läkare som gör ST2021 kan därmed ha något års lokal arbetslivserfarenhet i Skaraborg med sig när de kommer till er för att randa sig. Det är dock inte säkert att de har arbetat i Melior tidigare och kan därför behöva extra introduktion i journalsystemet.

Introduktion och schema

Block-BT

Första veckan är en ren introduktionsvecka, där BT-läkarna får information bland annat om anställningen, BT-upplägget och journalintroduktion.

 

Andra veckan kommer BT-läkarna ut till berörda kliniker. Det ska finnas en utvald handledare (erfaren ST-läkare eller specialist) från dag ett, handledaren bör också ges möjlighet att delta i handledarutbildning innan BT-läkarens start hos er för att sätta sig in i uppdraget.

Första kliniska veckan rekommenderar vi att man schemalägger BT-läkarna utöver ordinarie bemanning, helst tillsammans med den läkare som ska vara handledare under placeringen för att de ska kunna lära känna varandra, jobba ihop sig och gärna redan då kunna få till en första bedömning för att få en bild av vad man behöver fokusera på under placeringen. Även om BT-läkarna har fått en introduktion i Melior har de flesta aldrig jobbat i journalsystemet vilket gör att en del tid och handledning krävs för att komma in i den praktiska användningen. BT-läkarna bör kunna schemaläggas likt AT-läkarna, samtidigt är de flesta nya på sjukhuset och inte bekanta med journalsystem eller lokalt arbetssätt varför man bör vara förberedd på mer instruktion och introduktion. Vi skickar ut kort CV-mässig information om BT-läkaren innan start för att underlätta planering/schemaläggning.

BT-läkarna går ett kursprogram samt deltar i en reflektionsgrupp organiserat av PLUS. Vid behov kompletteras även med språkkurs. Detta är till för att komplettera de kliniska färdigheterna de får hos er. APT hålls av BT-kansliet. Utbildningsprogrammet skickas ut separat.

BT som del i ST2021

BT-läkare som är anställda som ST på enskilda kliniker har som regel inte haft någon introduktion innan de kommer till er för sin randning, det betyder att de kan vara helt nya i journalsystem och arbetssätt. Medverkan i PLUS med eller utan språk likt block-BT. Rekommendation om schemaläggning och planering som för block-BT.

 

Under placeringen

Under placeringen behöver det göras minst 3 kompetensbedömningar (på akut sjukvårds- och primärvårdplacering, minst 2 inom psykiatrin) vilket handledaren kommer att behöva ha avsatt tid för att genomföra. Enligt regionala riktlinjer bör det finnas tid för avstämning varje – varannan vecka under sjukhusplacering/psykiatriplacering medan det under vårdcentralsplaceringen bör följa strukturen för AT-/ST-läkare med handledningstid 1 tim/vecka. Det är viktigt att BT-läkarna under året håller kontakt med sin huvudhandledare, kontakten kan vara digital eller fysisk, förslagsvis ca 1 gång per månad. Om det bedöms att BT-läkaren under placeringen kommer att ha svårt att uppnå BT-målen ska handledaren kontakta huvudhandledaren och vid behov även BT-organisationen för diskussion kring förändringar (ändrade utbildningsinsatser, tydliggörande av förväntningar på BT-läkaren, förlängd placering). Mot slutet av placeringen ska det hållas ett BT-kollegium (se dokument på hemsidan) där BT-läkarens kompetens gås igenom. BT-kollegiet är också en överrapportering mellan handledare – huvudhandledare samt eventuellt till nästkommande placering. För block-BT organiserar BT-kansliet BT-kollegium medan huvudhandledaren är ansvarig med hjälp av BT-läkaren för att det blir av för BT som del i ST2021.


BT-information primärvård

BT-information primärvård


Kontaktpersoner BT

Psykiatri – Jonas Klang jonas.klang@vgregion.se

Medicin – Sara Lindberg sara.j.lindberg@vgregion.se

Kirurgi – Åsa Fredriksson asa.e.fredriksson@vgregion.se

Ortopedi – Khadijah Ernholm khadijah.rosen@vgregion.se

Kardiologi – Björn Havel bjorn.havel@vgregion.se

Gynekologi – Linnéa Ekström linnea.ekstrom@vgregion.se

Infektion – Fredrik Melin fredrik.melin@vgregion.se

Öron-näsa-hals – Liselotte Walsund liselotte.walsund@vgregion.se