Du som söker BT

Bastjänstgöring (BT) infördes nationellt den 1 juli 2021. I Västra Götalandsregionen (VGR) kan BT genomföras på två olika sätt, antingen som en visstidsanställning på 12 månader (block-BT) eller som en tillsvidareanställning inom ramen för specialiseringstjänstgöring (ST2021). Annonsering och rekrytering av Block-BT sker två gånger per år medan ST2021 anställs löpande av enskilda kliniker.

Inom BT ligger fokus på kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen samt mängdträning. Enligt målbeskrivningen ST2021 ingår BT inom ramen för ST och är den inledande delen av ST. Godkänd BT är en förutsättning för fortsatt specialiseringstjänstgöring. Det finns tydliga krav på dokumenterade progressionsbedömningar och en huvudhandledare kommer att följa BT-läkaren tills BT-målen är uppnådda. På varje placering utses en handledare och avstämningar med huvudhandledaren angående BT-läkarens utveckling sker mot slutet av varje placering. Det finns stora möjligheter att göra individuella anpassningar.

De närmaste åren kommer BT-läkare ha gått en legitimationsgrundande grundutbildning utanför Sverige. Höstterminen 2027 kommer de första svenskutbildade läkarna att starta med BT.

Formerna för BT:

  • BT är tydligt målstyrd, det finns 18 delmål
  • BT i VGR har tre obligatoriska placeringar: akut sjukvård, psykiatri samt primärvård
  • BT får innehålla max fyra olika placeringar
  • BT-läkaren ska ha en individuell utbildningsplan
  • BT läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare samt en handledare per placering
  • BT-läkaren deltar på gemensamma utbildningar och seminarier tillsammans med andra BT-läkare i VGR – PLUS (länk)

På SkaS arbetar BT-kansliet nära både AT- och ST-organisationen samt primärvården. Det finns en BT-chef, en övergripande BT-studierektor samt en BT-koordinator.

Mer information kan hittas på hemsidor för Socialstyrelsen och Läkarförbundet.

Välkommen att söka BT-block

BT-ansökan för BT-block till oss i Skaraborg görs via rekryteringsverktyget Varbi där du registrerar dig och laddar upp dina ansökningshandlingar. Vi har två BT-starter, vecka 9 och vecka 38. 

Annons och länk till ansökan publiceras här när vi har rekryteringsperioder. 

Annons till BT med start v 38, 2024