Utbildningsmaterial - filmer

KOMMUNAL VÅRD. Här finns filmer och diskussionsfrågor som kan användas för grundläggande vårdhygienisk utbildning.

De sju filmerna är cirka 10 minuter långa och är tänkta att ses i kronologisk ordning. Du kan förstås även välja den eller de filmer du anser mest angelägna. Syftet med webbaserat utbildningsmaterial är att så många som möjligt ska få tillgång till grundläggande vårdhygienisk utbildning.

Förslag på upplägg är att ni på enheten kommer överens om att ni ska se en utvald film individuellt under en bestämd tidsperiod, eller att ni ser den tillsammans, till exempel på arbetsplatsträffar.

Diskussionsfrågorna som finns till varje del är tänkta som förslag på punkter som kan lyftas på den egna arbetsplatsen och användas som underlag i fortsatta diskussioner och eventuellt förbättringsarbete i verksamheten.