Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Slutrapport efter gastroenteritutbrott

Formulär för slutrapport

1. Rapportdatum:
2. Sjukhus:
3. Avdelning:
4. Kommun:
5. Boende/enhet:
6. Antal platser:
7. Enhetschef + tel.nr:
  
8. Datum för första fallet bland vårdtagare:
  
9. Datum för första fallet bland personal:
  
10. Tillfrisknandedatum för sista bland vårdtagare:
  
11. Tillfrisknandedatum för sista bland personalen:
  
12. Totalt antal insjuknande bland vårdtagarna:
  
13. Totalt antal insjuknande bland personalen:
  
14. Har loggbok förts?
  
15. Har virusdiagnostik tagits?
  
16. Om Ja, hur många vårdtagare/patienter provtogs?
  
17. Hur många personal provtogs?
  
18. Eventuellt resultat av provtagningen:
  
19. Utfördes kohortvård?
  
20. Om nej, varför inte?
  
21. Intagningsstopp pga. GE? Om Ja, ange antalet dagar:
  
22. Uppskjutna operationer/behandlingar pga. GE? Om ja, ange antal:
  
23. Återkallade slussanmälningar pga GE? Om ja, ange antal:
 Om möjligt, ange hur smittan kom in på enheten, det sk indexfallet (ex. "smittan kom in via anhörig, smittan kom in via patient från MAVA). OBS ingen patientdata får noteras här!
24. Indexfallet
25. Allmänna synpunkter:
26. Uppgiftslämnare och telefonnummer:
  
 Skriv ut det ifyllda formuläret och skicka det till din verksamhetschef och MAS (gäller för kommunal vård). Klicka därefter på knappen nedan för att skicka in rapporten till Vårdhygien.
 
  
  
  

Senast uppdaterad: 2019-05-31 11:41