ESBL

KOMMUNAL VÅRD. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd för ESBL. Det finns också patientinformation på flera språk.

Informationsmaterial till patient

Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen har publicerat en ESBL-broschyr riktat till patienter och närstående.

Vårdgivarguiden har publicerat smittskyddsblad gällande ESBL-carba.