MRSA

KOMMUNAL VÅRD. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd för MRSA. Det finns även patientinformation.

Informationsmaterial till patient - MRSA