Patientnämnden

Om du inte är nöjd med vården

 

 

Upplever du att vården inte fungerar som den ska? Kontakta patientnämnden!

Vi hjälper dig med information, räta ut frågetecken eller fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och vi som jobbar har tystnadsplikt. 

Vår roll är att lyssna på dig och ge vägledning, stöd och hjälp. Det kan handla om att du är missnöjd med det bemötande du fått eller med den vård du har erbjudits. Det kan också handla om att du vill framföra synpunkter som kan hjälpa vården att bli bättre och säkrare.

De synpunkter och klagomål som kommer in återför vi till vården. Därigenom bidrar patientnämndens ärenden till vårdens kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Synpunkter på hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Du kan skicka din synpunkt, klagomål eller fråga via telefon, brev, e-post, Mina vårdkontakter eller vid ett planerat besök på ett av våra kontor. Oavsett hur du väljer att kontakta oss är det bra om du kan:

  • beskriv ditt klagomål kortfattat och vilken vårdenhet det gäller
  • beskriv vad du vill hjälp med
  • lämna kontaktuppgifter så att en utredare kan kontakta dig

Obs! Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter om din eller någon annans hälsa eller personuppgifter via e-post eftersom internet är öppet.

Telefontider

Följande datum har kansliet utbildningsdagar 2016 och har därför inga telefontider:

14 juni

23 aug

6-7 sep

27 sep

18 okt

7 nov

8 dec

Välkommen att kontakta oss en annan dag.

Kontakt

Patientnämndernas kansli

Telefon och telefontid:
010-441 20 00 kl. 9.00-11.00 
Med reservation för avvikelser 

Post:
Patientnämndernas kansli
413 45 Göteborg

1177 Vårdguidens e-tjänster

E-post:
 

Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post

 

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m