Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Telefon och telefontid: 010-441 20 00, kl. 9.00-11.00, med reservation för avvikelser.
OBS! Den 30 augusti och den 4 september har kansliet utbildningsdagar och har därför inga telefontider.         
Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45  Göteborg                                                                                                                   
E-post: E-postadress
Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post.

Blankett för anmälan till Patientnämnden

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan och läsa information på andra språk: 1177 Vårdguidens e-tjänster

Om du inte är nöjd med vården

Senast uppdaterad: 2017-04-05 14:02