Statistik och analys

Byggklossar

Uppföljning och utvärdering är viktig för att ge en ökad kunskap som kan öka graden av lärande. VGR följer upp trender och insatser inom en rad områden som arbetsmarknad, konjunktur och de projekt som vi finansierar.

Kontakt

Använd gärna vår funktionsbrevlåda för att få kontakt med oss: samhallsanalys@vgregion.se

Kontakt enhet samhällsanalys