Så bildades VGR

Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom att slå samman landstingen i Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohuslän samt delar av Göteborgs stad.

Västra Götalandsregionen fick också nya utvecklingsuppdrag, inom kultur, miljö och regionutveckling. Men varför bildades regionen och hur gick det till? Här finns bakgrund och historik till regionbildningen.

Bakgrund

Debatten om att ändra läns- och landstingsgränserna i Västsverige har pågått med varierad intensitet åtminstone sedan landstingen bildades 1863.

Utredningar

3 juni 2010 beslutade riksdagen att Västra Götalandsregionens utvecklingsuppdrag skulle bli permanent från 1 januari 2011. Då hade frågan utretts av och till sedan 1992.

Förarbetet

Den 1 januari 1997 bildades Väststyrelsen för att leda arbetet med regionbildningen. Väststyrelsen bestod av 27 politiker från kommunerna och landstingen.

Sammanfattning

När Västra Götalandsregionen bildades 1999 var det en historisk förändring och resultatet av många decenniers debatt och utredande.