Så bildades VGR

Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom att slå samman landstingen i Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohuslän samt delar av Göteborgs stad. Den nya regionen fick också nya utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. Men varför bildades regionen och hur gick det till? Här finner du bakgrund och historik till regionbildningen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38