Hörselteam och audionommottagning Skövde, brukarråd 23 oktober 2023

Tid: 13.00-15.00
Plats: Trädgårdsgatan Skövde

Deltagare:

Emira Kadic FSDB
Ingrid Nordquist HRF
Janne Åberg HRF
Maivor Wänerås Persson HRF
Karin Sköld HRF
Angelica Andersson enhetschef Hörselteam Skövde
Angelica Eriksson enhetschef Audionommottagning

Sekreterare: Annelie Rickstrand

1. Föregående anteckningar

Läggs till handlingarna.

2. Aktuellt inom hörselverksamhet

Ny enhetschef på Hörselteam, Angelica Andersson.

Fjärrjustering/programmering av hörapparater på distans börjar så småningom under hösten på alla enheter och har redan börjat lite i Mariestad för patienter under pågående rehabilitering. Hörapparaterna kan justeras på distans så att återbesök kan genomföras via digitalt besök med video. Varje leverantör har en app som
patienten får ladda hem. VGR är först med detta i Sverige.

Taligenkänning. Ett verktyg för alla behandlare med ett program som översätter tal till text. Det förenklar journaldokumentation för behandlaren.


Vårdkö. Kökortningsinsatser kommer att påbörjas inom kort. Just nu ca 30 veckors väntetid. Vi har fått extra pengar till övertidsarbete för att korta köerna, men ser
även över våra flöden för att kunna hjälpa fler snabbare.

3. Veteranträffar CI

Uppföljning. Har HRF veteranträffar inplanerade?
CI-veteraner träffas regelbundet i Lidköping. I Skövdes upptagningsområde saknas sådana träffar.
Ett förslag kan vara att Janne skriver ihop ett dokument med information som sedan kan lämnas ut till patienter som har CI.
Förhoppningsvis kontaktar de HRF. På så vis kan Janne skapa en grupp i Skövdeområdet med omnejd. Angelica A återkopplar till Janne när ärendet varit uppe på ledningsgrupp. Gäller både CI-patienter och tinnituspatienter.

4. Upphandling hörapparater

Nytt avtal för Svår från 1/11. Svår för grava hörselnedsättningar.

5. Lokaler 

Ett HRF-ställ för informationsbroshyrer finns i väntrum Falköping men det är tomt. Möjlighet finns att lämna broschyrer. Ingrid och Janne informerar HRF Falköpingsområdet för Falköpingspatienter.

6. 1177

Ibland svårt att hitta information om verkstadens öppettider. Många söker efter Audionommottagning men verkstaden heter egentligen Hörhjälpmedelsmottagning och där står öppettiderna. Vi har nu lagt till verkstadens öppettider i rutan om tillfällig information på Audionommottagning Skövde:s hemsida.

7. Hörselhjälpare

Hjälp på boende. I Lidköping hjälps de åt på boenden, hörselinstruktör och HRF. Fungerat väldigt bra. I Mariestad har de äntligen fått en hörselinstruktör igen som främst ska jobba på äldreboenden och kommer instruera personalen. Janne har tagit upp detta att det saknas i Skövde kommun. Förhoppningen är att det snart kommer att införas i Skövde igen.

8. Workshop hörapparater

Demonstration och workshop av olika vaxfilter och annan skötsel av hörapparater.

9. Frågor från HRF

Svårt tinnitusdrabbade. Finns det resurser så de som behöver hjälp får det i rimlig tid?
Svar: Vår målgrupp är patienter som har tinnitus och hörselnedsättning. Resurser för dessa patienter finns. Hjälpen innebär samtal om bland annat acceptans samt utprovning av hörapparat. Patienter med enbart tinnitus hänvisas till vårdcentralen. Tinnitus är ett symptom och kan till exempel bero på hörselnedsättning, spänningar i nacke, depression eller tandgnissling.

Hörhjälpmedel. Vad gäller? Vad erbjuds utan kostnad?
Svar: Patienter får betala en driftavgift om de önskar laddbara hörapparater (engångskostnad). I övrigt inga kostnader för hörhjälpmedel. Val av hörapparat och hjälpmedel görs utifrån vilka behov. Här i VGR kan man inte köpa hjälpmedel.

Reservdelar. Har hörselverksamhet domer och liknande till försäljning?
Svar: Nej vi säljer inte det. Alla patienter får blankett med sig hem för att beställa själv.

Om patient får ny hörapparat, får de behålla den gamla?
Svar: Vid behov. Om en patient inte använder sin hörapparat bör den lämnas tillbaka. Hörapparater som inte används ska återlämnas.

Nästkommande möte

10 mars 2024