Hörselteam och audionommottagning Skövde, brukarråd 19 oktober 2022

Tid: 13.00-15.00
Plats: Trädgårdsgatan Skövde

Deltagare:

Emma Smedman, enhetschef Hörselteam
Angelica Eriksson, enhetschef Audionommottagning
Agne Fröjd, HRF, distriktet Skaraborg
Maivor Wänerås-Persson, HRF norra distriktet Skaraborg
Janne Åberg, HRF Skövde-Tibro
Berit Jildenhed, FSDB
Gunilla Isaksson, HRF Skövde-Tibro
Christina Hjelt, HRF Skövde

Sekreterare: Annelie Rickstrand

1. Föregående anteckningar

Inget att justera.

2. Aktuellt inom hörselverksamhet

Ansträngt läge just nu då vi inte håller vårdgarantin. Personalen jobbar extra.

Regionfullmäktige har tagit beslut att man nu får betala för laddare till uppladdningsbara batterier. Börjar gälla från 221015.

Vi jobbar även med Nära vård. Provar just nu med att ha vissa pedagogbesök på Audionommottagningen Lidköping.

Vi har även startat upp med hörselgrupper och haft till exempel seniorgrupper. Patienter som går hos oss och har extra behov kan gå en sådan kurs.

Angelica/Emma

3. Hörselhjälpare

Hörselhjälparkurs 19-20 september i Vara.

Det blev bra och var mycket uppskattat, särskilt workshop-delen med praktisk övning. 

Det finns även mycket information på vår hemsida om hörapparater och hjälpmedel samt om tinnitus på Habilitering och Hälsa Hörsel, se länk.

Hörhjälpmedel - Habilitering & Hälsa (vgregion.se)

HRF & Angelica

4. Vårdprocess tinnitus

Audionommottagning Skövde är med i ett projekt från Lund. Det handlar om hur man på olika sätt kan ställa in hörapparaten när man har tinnitus.  Testpatienter ingår i detta projekt.

Många patienter som söker har både tinnitus och hörselnedsättning. Det hjälper oftast med hörapparat. Om man har större problem med tinnitus kan man få träffa tinnitusaudionom eller kurator.

Om HRF får frågor om tinnitus så rekommenderas de hänvisa vidare till vårdcentralen i första hand.

Agne har förhoppning om att tinnitusgruppen ska återuppstå.
                         
Angelica

5. Upphandling hörapparater

Nu är avtalet klart och igång. Hörapparatsutbildningar för audionomer pågår under hösten.

Angelica

6. Lokaler

Har HRF lokaler i Lidköping där kurser kan hållas? Berit berättar att det finns ett konferensrum intill hrf-mötesrum som kan lånas gratis med plats för 10-15 personer.

Det finns ingen lokal i Falköping.

Emma

7. Informationsfilmer

Ny film om hörselrehabilitering för barn. (och vuxna)

Hörselnedsättning - Habilitering & Hälsa (vgregion.se)

Emma

8. Vilka ska kallas till lokala brukarrådet Skaraborg?

Helst en från varje förening, samt någon från distriktet.  Främst Mariestad, Lidköping och Skövde. Förr var de dövas organisation med samt föräldraförening. Det är nedlagt.

Gunilla Isaksson är med och startar upp ”Patient och närståenderåd”. Hon är även med i ”Funktionsrätt Skaraborg”.   

Angelica

9. Frågor från HRF:


Kan HRF lägga ut broschyrer på Audionommottagningen?
Det går bra. Audionomer kan även ha i en folder på skrivbordet.

Kan det finnas info på monitorn om HRF?
Emma och Angelica kollar upp det.

Eventuellt kommer ”Unga hörselskadade” att starta upp i Skaraborg.

HRF Skövde har gjort en broschyr som ska delas ut till föräldrar men har inte kommit i kontakt med någon ännu.
Emma ska påminna igen, ifall det finns någon mer.             

Info från HRF 


Agne berättar om webseminarier från Hörselbron.

Gunilla har ringt kommunen och frågat om slingorna är kontrollerade. Dock inte fått något svar på detta.

Gunilla berättar att sjukhuset ska börja utbilda personal om hörhjälpmedel.

I Lidköping finns fixarfrasse som hjälper till med brandvarnare och liknande. Det finns ett funktionshinderråd i Skövde. Där kan HRF väcka frågan om behovet.   Agne har skrivelser som gått till Mariestads kommun om behovet om syn- och hörselinstruktörer. Det kan vara kostnadseffektivt om människor får hjälp, med tanke på demens och isolering, som kan uppstå när inte hör/synhjälpmedel används.           

Övrigt: I Herrljunga kommun planeras att tillsammans med hörselvården i Södra Älvsborg besöka äldreboenden för att testa hörseln och hjälpa till med hjälpmedel.

Hörselverksamheten har kurser för syn- och hörselinstruktörer i Skaraborg, om tex slangbyte och filterbyten mm. Flertalet kommuner tagit bort sina syn- och hörselinstruktörer.

Nästkommande möte

19 april 2023

Önskvärt att kurator och audionom/pedagog kan vara med och berätta om verksamhetens kurser.