Slöjdhandledarutbildningen

Två par barnhänder håller eller spänner gröna, gula och rosa garner med redskap av trä.

Slöjdhandledarutbildningen är en fortbildning för dig som vill jobba med barn och unga. Med utgångspunkt i den traditionella slöjden arbetar vi med enkla tekniker, lätta att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Utbildningen består av sex heldagar, med olika teman, under en termin. Under våren 2025 kommer den att hållas i Borås på Textilmuseet och på Borås museum.

Vill du starta en helt ny verksamhet, lägga till slöjd som aktivitet i en befintlig verksamhet eller kanske starta en slöjdklubb? Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till företagare inom slöjd och hantverk som vill utveckla sin pedagogiska verksamhet. Den passar också dig som redan arbetar med barn och unga, till exempel i förskola, grundskola, särskola, som museipedagog eller barn- och ungdomsledare. Vi har också deltagare som arbetar med vuxna inom ramen för LSS.  

Vi utgår från den traditionella slöjden och arbetar med enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och ett smart resurstänk, lätt att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Vi sätter också slöjden i ett tvärkulturellt sammanhang med lek, berättande och musik. Målet är att ge alla barn möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling.

Våren 2025 arrangeras utbildningen av Kulturförvaltningen i samarbete med Borås museer och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursinnehåll

Barnen och hemslöjden
Teoripass: Vad är hemslöjd? Hur kan vi hjälpa barn att slöjda?
Slöjdpass: Grannlåtsbroderi och halmslöjd
Var: Borås Museum

Slöjda säkert tillsammans
Teoripass: Att möta olika grupper, hur fångar man intresset?
Slöjdpass: Tygtryck
Gästlärare: musiepedagog Karin Olsson Lindström
Var: Textilmuseet Borås

Slöjd för alla barn
Teoripass: Hur gör vi slöjden tillgänglig för alla barn?
Slöjdpass: Tovning på flera sätt
Gästlärare: Tillgänglighetskonsulent Tina Wiedelt

Den magiska slöjden
Teoripass: Hur kan man kombinera slöjdande med berättande och musik?
Slöjdpass: Återbruksslöjd
Gästlärare: Skådespelare Cilla Klein
Var: Borås Museum

Barnen på jorden
Teoripass: Den universella slöjden och det allmänmänskliga behovet att skapa
Slöjdpass: Flätteknik och repslagning
Inspiratör: Textilkonstnär och antropolog Erika Ticona
Var: Borås Museum

Barnen i skogen
Teoripass: Hur lär vi barnen att bli skogskloka? Allemansrätt och trädkunskap.
Slöjdpass: Tälja i färskt trä
Gästlärare: Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja
Var: Borås Museum

Kostnad

3 500 kr för 6 heldagar. I avgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, slöjdmaterial, kurslitteratur samt en kortare barnolycksfallsutbildning.

Anmälan

För frågor om kursen och för anmälan kontakta Hillevi Skoglund: hillevi.skoglund@vgregion.se telefon 070-662 68 02.

Har du frågor?

För mer information kontakta hemslöjdskonsulent Sara Degerfält.
sara.degerfalt@vgregion.se
070-662 68 01

Två barn målar på täljda pinnar

Slöjdklubbar

Slöjdklubben är en plats för barn mellan 7-14 år att upptäcka slöjdens möjligheter och utveckla sin förmåga att skapa i olika material tillsammans med andra barn. Det finns slöjdklubbar på ett par platser i Västra Götalandsregionen.

Tre skedknivar ligger på grå ull

Konsulenternas utrustning

Hemslöjdskonsulenterna har en del verktyg och redskap i sin verksamhet som går att låna till projekt som gynnar medborgarna i Västra Götaland