Nätverket UDGA – Ung delaktighet genom arrangörskap

Nätverket UDGA samlar nationellt representanter ifrån diverse verksamheter. För tillfället består nätverket av 60 medlemmar som vill starta eller stärka sitt pågående arbete med ungas arrangörskap. Välkommen att anmäla ditt intresse!

Nätverket riktar sig till personer som har unga som målgrupp från offentlig kultur- och fritidssektor samt ideell kultursektor. Ambitionen är att stärka varandras arbete genom att dela kunskaper och erfarenheter samt ta del av föreläsningar, panelsamtal och konferenser. Vi vill på detta sätt sprida kunskapen, betydelsen och värdet av ungt arrangörskap som metod för ung delaktighet.

 

Nätverket ses cirka fyra gånger per år och träffarna sker omväxlande fysiskt och digitalt. De större arrangemangen kopplade till UDGA är öppna för alla, även de som inte är med i nätverket. Det är kostnadsfritt att vara med i nätverket.  

Vill du gå med i nätverket?

Anmäl dig till ernesto.romero.escobar@vgregion.se

 

 • En kvinna med rosa hår är inbegripen i ett samtal
  1 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En leende ung man tittar på en annan person som står i förgrunden
  2 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En leende kvinna sitter i en fönsterkarm med oskarp publik framför.
  3 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En ung man med svart mössa tittar fokuserat mot någonting utanför bilden.
  4 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • I förgrunden oskarp publik, i fokus en man med glasögon som tittar mot en scen
  5 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • Fyra personer sitter i en aulagradäng och fokuserar på något utanför bilden
  6 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En man med gröngrå tröja och headset föreläser
  7 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • Tre personer inbegripna i ett samtal, i fokus en ung kvinna med blå sportjacka
  8 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En ung man med grå mössa ler och tittar på en samtalspart utanför bild
  9 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En ung kvinna med headset föreläser och gestikulerar med händerna
  10 av 10

  Från konferensen "Ung delaktighet genom arrangörskap" i december 2023. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm. 

 • En kvinna med rosa hår är inbegripen i ett samtal
 • En leende ung man tittar på en annan person som står i förgrunden
 • En leende kvinna sitter i en fönsterkarm med oskarp publik framför.
 • En ung man med svart mössa tittar fokuserat mot någonting utanför bilden.
 • I förgrunden oskarp publik, i fokus en man med glasögon som tittar mot en scen
 • Fyra personer sitter i en aulagradäng och fokuserar på något utanför bilden
 • En man med gröngrå tröja och headset föreläser
 • Tre personer inbegripna i ett samtal, i fokus en ung kvinna med blå sportjacka
 • En ung man med grå mössa ler och tittar på en samtalspart utanför bild
 • En ung kvinna med headset föreläser och gestikulerar med händerna

Varför arrangörskap?

Det finns olika nivåer av delaktighet och arrangörskapet har potential att införliva alla nivåer*. Det är därför vi ser stora vinster med att implementera arrangörskap som metod och katalysator för ungas idéer. Kulturarrangemang är essentiella för lokal attraktivitet och skapar viktiga mötestillfällen som bidrar till utveckling av lokalsamhället. Unga kan på detta sätt aktivt påverka sin ort utifrån sina idéer och förutsättningar.

*Refererar till Roger Harts delaktighetstege. Välkommen att läsa mer om den i UNICEF:s handbok för barns delaktighet och inflytande (PDF)  

Ernesto Romero Escobar

Konsulent arrangörsutveckling

Telefonnummer