1, 2, 3... cirkus! – handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet

1, 2, 3... cirkus! – handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet

Handboken är framtagen 2021 av Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, med stöd av Cirkusflätan och i samarbete med Cirkusflätans pedagogiska råd, Cirkus i Väst och Cirkus Cirkör.

Utgiven år 2021

1,2,3...cirkus! som pdf