Regionalt nätverk för litterära arrangörer

Vill du vara med i ett regionalt nätverk för litterära arrangörer? Vill du träffa andra arrangörer och få inspiration, bolla tankar, idéer tillsammans? Kulturförvaltningen bjuder årligen in till träffar med det regionala nätverket för litterära arrangörer i Västra Götaland.

Syftet med nätverket är att skapa ett gemensamt forum för diskussion, idéutbyte och samverkan och därmed söka stärka förutsättningarna för litterära arrangörer att verka i regionen. Kulturförvaltningen tipsar och sprider kontinuerligt information om arrangemang som utförs av nätverkets medlemmar. 

Nätverket är öppet för alla som arrangerar litterära program, som litteratur- och poesifestivaler, bokmässor och kulturföreningar.

Har ni förslag på tema, frågor eller personer som borde föreläsa kontakta therese.ytter@vgregion.se eva.fred@vgregion.se