Dans

Här samlar vi inspiration och information kring Dans för alla.

Inkluderande dansundervisning

För att alla ska kunna delta och bidra arbetar Språng med att skapa olika förutsättningar och tillvägagångssätt för olika behov. Med denna filmserie får du idéer och tips på hur du kan arbeta inkluderande från start, eller utveckla redan befintliga dansövningar.

Hemma i kroppen – en handledning för assistenter i danssammanhang

Här får du veta mer om integrerad dans – dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Du får också konkreta tips om hur du kan bidra till att dans blir ett självklart och lustfyllt sätt att uttrycka sig på. Vi vänder oss till dig som följer med deltagare på dans, till exempel som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Utgiven år: 2013

Hemma i kroppen som pdf

Spinn off – en inspirationsguide för scenkonst

I den här inspirationsguiden berättar vi om danskompaniets Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. 

Utgiven år: 2012

Spinn off som pdf

Lina Gardelin

Konsulent

Telefonnummer