Musik

Här samlar vi inspiration, tips och annat matnyttigt med koppling till musikskapande.

Kurs i Garage Band

Klangfärg och Eldorado har tillsammans tagit fram en kursserie om Garageband och samspel. Stefan Eklund, handledare i musik och aktivitet på Eldorado, ger en grundläggande genomgång av hur appens olika delar fungerar och vad du kan tänka på för att få till engagemang, delaktighet och musikalisk kvalitet i samspelet med dem du jobbar med.

Mötas i musik

Här får ni ta del av en workshop med Kulturbyrån Gira. De delar med sig av både av sånger och lekar samt tankar och idéer runt sitt skapande arbete. Ett arbete som bygger på allas lust, delaktighet och sångglädje. Att mötas i musik.

Skapa musik med ögonen

Ellen Sjö Sander som är musiker, workshopledare och personlig assistent har i samarbete med Klangfärg gjort en förstudie i att Spela musik med ögonen.