Doktorandtjänst inom nära vård och äldrevård på Södra Älvsborgs sjukhus utlyses

Forskningssamarbete: En forskargrupp vid Södra Älvsborgs sjukhus, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har beviljats medel för att anställa en doktorand på heltid under fyra år.

Fokus för doktoranden blir att beskriva och förklara utvecklingen av en personcentrerad integrerad vårdenhet för sköra äldre på Södra Älvsborgs sjukhus.

Södra Älvsborgs sjukhus har ett fördjupat forskningssamarbete Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, SHIP. Forskningen fokuserar på tre områden: vårdmiljöer, patientsäkerhet och nära vård. Forskargruppen som studerar nära vård har erhållit medel för att anställa en doktorand på heltid under fyra år för projektet Utveckling av Nära Äldrevårdsavdelning och ett personcentrerat arbetssätt med och för sköra äldre personer.

Läs mer: SHIP beviljas medel för doktorand
Läs mer: SHIP - Safety and Health Integrated care Partnership