Så gör vi verkstad av precisionsmedicin i Västra Götaland

 En kvinna i blå läkarrock tittar på ett litet barn som bär en vit body. Vi ser kvinnans rygg och hästsvans och barnet framifrån. Barnet sitter själv men kvinnan stöttar med sin arm bakom barnets rygg.

Välkommen till ett seminarium om precisionsmedicin arrangerat av Bayer, Roche och Gothia Forum, Västra Götalandsregionen.

När: Onsdag, 22 mars 2023 12:00-13:00. Lättare lunch serveras från 11:30
Var: Konferenscentrum Wallenberg (Wallenbergsalen), Medicinaregatan 20A

Cancerbehandlingar blir allt mer avancerade och träffsäkra. Precisions-medicin innebär avancerad diagnostik och beslutsstöd, individanpassad behandling samt regelbunden uppföljning. Allt för att säkerställa att rätt patient får rätt behandling vid rätt tidpunkt. Nationellt finns stora ambitioner att detta ska ske över hela landet – hur långt har Västra Götalandsregionen kommit?

Under seminariet benar vi ut vad som behöver hända för att precisionsmedicin ska komma alla patienter i Västra Götaland till del.

  • Vad krävs för att alla patienter ska få tillgång till genomisk testning för sin cancer?
  • Hur hanterar man behovet av kompetensutveckling hos personal inom detta område?  
  • Vilka politiska beslut behövs för att ta implementeringen vidare?

Parallellt byggs samverkansprojektet Genomic Medicine Sweden, vilka ambitioner finns till synergier mellan de nationella och de lokala satsningarna?

Medverkande
Janette Olsson, ordförande i den strategiska hälso- och sjukvårds-nämnden
Karin Mellgren, professor, barnonkolog och verksamhetschef vid Barn-cancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lars Palmquist, professor och överläkare på Sahlgrenska Universitets-sjukhuset
Leif Klint, överläkare vid Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Johan Botling, professor och överläkare i patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef, Roche

Praktisk information
Lättare lunch serveras från 11.30. Antalet platser för fysisk närvaro är begränsat och först till kvarn gäller. Seminariet är på svenska och sänds även digitalt.
Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.

 Anmälan: Så gör vi verkstad av precisionsmedicin i Västra Götaland! (google.com)
Inbjudan PDF