Grants Office vid Gothia Forum en förutsättning för mångmiljonsanslag från Vetenskapsrådet

Lina Bergman, förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset står framför en orange bakgrund. Det är en närbild som visar Lisas ansikte.
Lina Bergman, förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt lektor och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, får medel för en interventionsstudie som ska testa en läkemedelsbehandling för preeklampsi.

Två läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset får mångmiljonanslag från Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning. Förlossningsöverläkaren Lina Bergman får 19,5 miljoner kronor för en interventionsstudie som ska testa en läkemedelsbehandling för havandeskapsförgiftning.

Kirurgen Svein Olav Bratlie får 8 miljoner kronor, där studiens syftar till att bota patienter med bukspottkörtelcancer. Grants Office vid Gothia Forum har stöttat i båda ansökningarna.

– Jag blev påhejad av Grants Office, det säger Svein Olav Bratlie. 
Grants Office såg min skissansökan till Vetenskapsrådet och kontaktade mig för att erbjuda sina tjänster. När jag blev inbjuden från Vetenskapsrådet till att göra en fullständig ansökan så stöttade Louise och Chris mig i detta, säger Svein Olav Bratlie. 

Louise de Verdier, projektledare och Christopher Pickering, Scientific Editor arbetar båda på Grants Office vid Gothia Forum. De erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. 

– Grants Office har hjälpt mig med att strukturera upp ansökan efter hur det ska se ut, de är ju vana vid ansökningar av den här sorten och vet vad som bör vara med för att det ska bli så bra som möjligt. Jag fick en mall från VR men jag tycker ändå som nybörjare att det är bra att få hjälp av folk som har gjort det här förut. Jag har fått många tips på vad jag borde ha med i texten, allt från den engelska översättningen till budgeten, det säger Svein Olav Bratlie. 

Grants Office har sedan starten 2015 stöttat flertalet forskare med sina tjänster och bidragit till över 50 inskickade ansökningar per år. 

– De här medlen från VR gör att vi kan få igenom det här projektet ekonomiskt. Det tryggar vår forskningsenhetspersonal, de är beroende av att det finns anslag.  Jag är jättenöjd med hjälpen från Grants Office, det var en förutsättning för att detta skulle gå igenom, avslutar Svein Olav Bratlie. 

"Gothia Forum kan vara en bra stödfunktion även framåt i studien"


– Grants Office har varit ett väldigt gott stöd under hela ansökningsprocessen. Att saker och ting kommer in i tid, alla dokument är i sin ordning, det tycker jag har varit den största hjälpen. Sen har det varit väldigt roligt att få fler som är engagerade i min ansökan, det känns som att ytterligare två personer varit delaktiga och brinner för den här studien, säger Lina Bergman och fortsätter. 

– Jag hoppas att Gothia Forum kan vara en bra stödfunktion även framåt i studien. Nu har jag kontakt för att få hjälp med ansökan via CTIS, när det gäller etik och läkemedelsprövning.  Jag behöver även stöd med vår elektroniska databas, datahanteringsplan och med monitorering som ju behövs vid läkemedelsstudier. Det är skönt att ha allting samlat hos samma organisation. 

Gothia Forum delar lokaler och samarbetar tätt med Biobank Väst som kommer hantera insamlingen av biologiska prov i studien. Båda organisationer är regionala resurser som bidrar till att stärka den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Det känns tryggt att den här typen av organisationer finns nära till hands för oss som forskare, avslutar Lina Bergman.  

 

Mer information:
Ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande.
Den 18 januari 2023 öppnar nästa års utlysning med deadline för skissansökan 21 februari.
Cancerfonden planerar att, utöver sina ordinarie ansökningsomgångar, utlysa större anslag gälla forskningsområdet kliniska behandlingsstudier inom cancer.
Mer information om utlysningen och anvisningar för ansökan kommer att tillkännages i början på 2023.

Behöver du stöd med din ansökan?
Läs mer på Grant Office på Gothia Forum