Välkommen till nya kliniskastudier.se – platsen för dig som genomför kliniska studier

Kliniska Studier Sverige lanserar en ny webbplats. Nya kliniskastudier.se är en nationell ingång till forskningsstödet för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen riktar sig till forskare, forskningspersonal och life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.

​​