Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland - Gothia Forums årsberättelse 2022

- Det gångna året har varit ett utvecklande och inspirerande år för Gothia Forum och för klinisk forskning i Västra Götaland.

Jag tog över som verksamhetschef i april 2022 och har haft glädjen att leda en oerhört professionell organisation som stöttar klinisk forskning och gör en viktig nytta för samhället, säger Dennis Larsson, verksamhetschef för Gothia Forum.

Läs mer i Gothia Forums årsberättelse