Startsida för SOFIA-manual

En manual om SOFIA

I denna manual får du stöd i hur du utför olika moment i SOFIA.  

  1. Hitta samarbetsytor 
  2. Administrera samarbetsyta
  3. Använda samarbetsyta
  4. Allmän handling
  5. Söka och dela information
  6. Termer och begrepp
  7. Styrande dokument

Manualen tar upp de mest grundläggande funktionerna i SOFIA och fokus ligger på dokumenthantering. Manualen kommer aldrig vara heltäckande och för ytterligare instruktioner hänvisas till Microsofts guider, se länk i rutan Användbara länkar. Glöm inte sökfunktionen uppe till höger om du har svårt att hitta det du letar efter.

Kontakt

Kontakta i första hand din lokala SOFIA-support, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät om du har frågor eller problem i SOFIA.

Tänk på att du kan söka i manualen för att hitta svar på din fråga. 

Om SOFIA inte fungerar som det ska kontaktar du IT-support via VGR serviceportal, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät 

Vad är SOFIA?

SOFIA är Västra Götalandsregionens IT-stöd för digital dokumenthantering. SOFIA stödjer ett dokuments hela livscykel från arbetsmaterial till arkivering och gör det möjligt att söka fram allmänna handlingar. 

SOFIA används för att:

  • samarbeta kring arbetsmaterial 

  • arkivera enligt dokumenthanteringsplanen 

  • publicera och sprida allmänna handlingar  

Vanliga frågor

På Insidan hittar hittar du svaren på de vanligaste frågorna om SOFIA, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.