Startsida för SOFIA-manual

En manual om SOFIA

I denna manual får du stöd i hur du utför olika moment i SOFIA.  

 1. Hitta samarbetsytor 
 2. Administrera samarbetsyta
 3. Använda samarbetsyta
 4. Allmän handling
 5. Söka och dela information
 6. Termer och begrepp
 7. Styrande dokument
 8. Samarbetsyta med teams

Manualen tar upp de mest grundläggande funktionerna i SOFIA och fokus ligger på dokumenthantering. Manualen kommer aldrig vara heltäckande och för ytterligare instruktioner hänvisas till Microsofts guider, se länk i rutan Användbara länkar. Glöm inte sökfunktionen uppe till höger om du har svårt att hitta det du letar efter.

Kontakt

Kontakta i första hand din lokala SOFIA-support, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät om du har frågor eller problem i SOFIA.

Tänk på att du kan söka i manualen för att hitta svar på din fråga. 

Om SOFIA inte fungerar som det ska kontaktar du IT-support via VGR serviceportal, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät 

Vad är SOFIA?

SOFIA är Västra Götalandsregionens IT-stöd för digital dokumenthantering. SOFIA stödjer ett dokuments hela livscykel från arbetsmaterial till arkivering och gör det möjligt att söka fram allmänna handlingar. 

SOFIA används för att:

 • samarbeta kring arbetsmaterial 

 • arkivera enligt dokumenthanteringsplanen 

 • publicera och sprida allmänna handlingar  

Vanliga frågor

På Insidan hittar hittar du svaren på de vanligaste frågorna om SOFIA, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.