7. Styrande dokument

SOFIA STYR används för att hantera Västra Götalandsregionens styrande dokument. SOFIA STYR är en särskild typ av samarbetsytor i SOFIA med unika funktioner för styrande dokument.

SOFIA STYR gör det möjligt att skapa, revidera och skicka dokument för granskning och godkännande till personer med olika roller. När dokumentet är godkänt upprättas det per automatik och blir hittbart via en söktjänst på webben.

Systemstödet bevakar också dokumenten och skickar påminnelser om att se över dokumentens giltighet över tid.

Detta kapitel tar upp de unika egenskaper som finns på samarbetsytor för styrande dokument. I övrigt är funktionaliteten den samma som vanliga SOFIA och återfinns i manualens övriga kapitel.

Observera att styrande dokument endast får förvaras på samarbetsytor avsedda för styrande dokument.

Användarstöd – systemstöd för styrande dokument i SOFIA

Mer information om systemstöd för styrande dokument i SOFIA, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.  

Via Handbok för informationshantering (nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät) kan du bland annat ta del av en dokumentkarta för vägledning kring dokumenthantering.