4. Allmän handling

Kapitlet innehåller information för rollerna ägare, administratör och medlemmar på en samarbetsyta om vad som behövs för att kunna upprätta, hantera och publicera allmänna handlingar.

Genom att ta del av våra rekommendationer och anvisningar i kapitlet kommer ditt dagliga arbete med dokumenthantering bli lättare.

För utförligare information om allmänna handlingar se Handbok för informationshantering, (kräver inlogg)

För arbete i Mellanarkivet, se manual manual för Mellanarkiv, (kräver inlogg)